Dubbel-CD
Nu de betekenis van de kortegolf bij de maritieme communicatie marginaal is geworden, breekt de tijd aan voor de geschiedschrijving op dit gebied. Daarbij levert de verslaglegging door betrokken telegrafisten natuurlijk een bijzonder interessante bijdrage.
De Duitse radio-officier en zendamateur Sylvester Foecking (roepnaam: DH4PB) heeft een CD-album samengesteld met circa 2 uur aan historische opnamen uit de wereld van de maritieme kortegolf. Het materiaal is deels afkomstig uit zijn eigen archief en deels geleend van de nautische beroepsopleiding in Bremen. Zo zijn uitzendingen van bekende stations als Norddeich Radio, Scheveningen Radio, Land's End Radio en Halifax Radio voor het nageslacht vastgelegd.
Het gaat om allerlei soorten uitzendingen en berichten, waaronder noodoproepen (SOS), stormwaarschuwingen, ijsbergwaarschuwingen, maar ook reguliere weerberichten. 
De prijs bedraagt slechts € 13,00, inclusief verzendkosten. Van dat bedrag is € 2,50   bestemd voor de vereniging van radio-officieren in Bremen.

Stuur een e-mail aan 
<--- read backwards

of schrijf naar:  Sylvester Foecking, Wormer Strasse 16, D - 55276 Oppenheim, Duitsland